Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği

Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması gibi konular son yıllarda gittikçe önem kazanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin AB'ye uyum politikası çerçevesinde birçok yeni yasal düzenleme yapılmıştır.
Müvekkillerimize uyumluluk, veri konusu haklar ve talepler, uluslararası transferler, veri yerelleştirme, sektöre özgü kurallar ve düzenlemeler, siber güvenlik ve olay müdahale hizmetleri ve veri ihlali bildirimleri, yargı yolları, lisans anlaşmaları, devralmalar, veri kullanımı ve veri sahipliği konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği uygulamalarımız aşağıdakiler dahil ancak sınırlı olmaksızın şu şekildedir:
 • Veri işleme ve veri aktarım anlaşmaları
 • Birleşme ve devralmalar için durum tespiti ve garanti müzakeresi
 • Gizlilik ve siber güvenlik
 • Veri güvenliği ihlaline hazırlık ve müdahale
 • Gizlilikle ilgili talepler ve anlaşmazlıklar
 • Çevrimiçi faaliyetler için gizlilik beyanları

Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği

Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması gibi konular son yıllarda gittikçe önem kazanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin AB'ye uyum politikası çerçevesinde birçok yeni yasal düzenleme yapılmıştır.
Müvekkillerimize uyumluluk, veri konusu haklar ve talepler, uluslararası transferler, veri yerelleştirme, sektöre özgü kurallar ve düzenlemeler, siber güvenlik ve olay müdahale hizmetleri ve veri ihlali bildirimleri, yargı yolları, lisans anlaşmaları, devralmalar, veri kullanımı ve veri sahipliği konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği uygulamalarımız aşağıdakiler dahil ancak sınırlı olmaksızın şu şekildedir:
 • Veri işleme ve veri aktarım anlaşmaları
 • Birleşme ve devralmalar için durum tespiti ve garanti müzakeresi
 • Gizlilik ve siber güvenlik
 • Veri güvenliği ihlaline hazırlık ve müdahale
 • Gizlilikle ilgili talepler ve anlaşmazlıklar
 • Çevrimiçi faaliyetler için gizlilik beyanları