Şirketler

Şirketler Hukuku da ana uygulama alanlarımızdan biridir. Büromuz, müvekkillerimizin uzun vadeli stratejik iş planlamalarına ve gündelik operasyonlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Danışmanlık hizmetimiz sırasında, müvekkillerimize günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları her türlü hukuki zorluk konusunda çeşitli çözümler sunmaktayız. Müşterilerimizin anonim şirket, limited şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşlarından, esas sözleşmelerinin tadil edilmesi, sermaye artırımı, azaltımı işlemleri, hissedarlık yapılarındaki değişikliklerinden ve grup içi yapılanmalarına uygun olarak hazırlanması ve tadil edilmesine, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesine, kararlarının hazırlanmasına, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin temsil görev ve sorumluluklarına, yönetim kurulu yapılanmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Bunların yanında, müvekkillerimize, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi, teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve sermaye artırımı veya azaltımının yönetilmesi konularında da yardımcı olmaktayız.

Ekibimiz, yabancı müvekkillere Türkiye'deki faaliyetlerini yapılandırma konusunda danışmanlık vermekte oldukça deneyim sahibidir. Avukatlarımız, müvekkil şirketlerimizin ihtiyaç duydukları herhangi bir departmana uygulamalı hukuki destek sağlamak için sıklıkla görevlendirilmektedir. Birleşme ve devralma faaliyetlerini yürütmüş olduğumuz müvekkillerimizin büyük çoğunluğu firmamızla çalışmaya devam etmekte ve çoğu zaman düzenli olarak çalıştığımız müvekkillerimiz haline gelmektedir.

Şirketler Hukuku uygulamalarımız aşağıdakiler dahil ancak sınırlı olmaksızın şu şekildedir:
 • Ön yapılandırma
 • Olağan iş uygulamalarına uygunluk
 • Anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kuruluşu
 • Müdürlerin, direktörlerin ve imza yetkililerinin atanması
 • Tüm yasal belgelerin (vekaletname, imza sirküleri) hazırlanması ve evrak işlerinde müvekkillerimize rehberlik edilmesi
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
 • Hisse devri
 • Spin-off, birleşme ve hukuki yapı değişikliği
 • Hissedar hakları konusunda danışmanlık
 • Varlık devirleri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye

Şirketler

Şirketler Hukuku da ana uygulama alanlarımızdan biridir. Büromuz, müvekkillerimizin uzun vadeli stratejik iş planlamalarına ve gündelik operasyonlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Danışmanlık hizmetimiz sırasında, müvekkillerimize günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları her türlü hukuki zorluk konusunda çeşitli çözümler sunmaktayız. Müşterilerimizin anonim şirket, limited şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşlarından, esas sözleşmelerinin tadil edilmesi, sermaye artırımı, azaltımı işlemleri, hissedarlık yapılarındaki değişikliklerinden ve grup içi yapılanmalarına uygun olarak hazırlanması ve tadil edilmesine, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesine, kararlarının hazırlanmasına, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin temsil görev ve sorumluluklarına, yönetim kurulu yapılanmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Bunların yanında, müvekkillerimize, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi, teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve sermaye artırımı veya azaltımının yönetilmesi konularında da yardımcı olmaktayız.

Ekibimiz, yabancı müvekkillere Türkiye'deki faaliyetlerini yapılandırma konusunda danışmanlık vermekte oldukça deneyim sahibidir. Avukatlarımız, müvekkil şirketlerimizin ihtiyaç duydukları herhangi bir departmana uygulamalı hukuki destek sağlamak için sıklıkla görevlendirilmektedir. Birleşme ve devralma faaliyetlerini yürütmüş olduğumuz müvekkillerimizin büyük çoğunluğu firmamızla çalışmaya devam etmekte ve çoğu zaman düzenli olarak çalıştığımız müvekkillerimiz haline gelmektedir.

Şirketler Hukuku uygulamalarımız aşağıdakiler dahil ancak sınırlı olmaksızın şu şekildedir:
 • Ön yapılandırma
 • Olağan iş uygulamalarına uygunluk
 • Anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kuruluşu
 • Müdürlerin, direktörlerin ve imza yetkililerinin atanması
 • Tüm yasal belgelerin (vekaletname, imza sirküleri) hazırlanması ve evrak işlerinde müvekkillerimize rehberlik edilmesi
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
 • Hisse devri
 • Spin-off, birleşme ve hukuki yapı değişikliği
 • Hissedar hakları konusunda danışmanlık
 • Varlık devirleri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye