BİRLEŞME VE DEVRALMALAR


Birleşme ve devralmalar hukuk büromuzun merkezinde yer almakta ve temel hukuki hizmetlerimizden birini oluşturmaktadır.

UYUŞMAZLIKLAR


Büromuzun dava ve tahkim ekibi, günümüzün zorlu koşullarında müvekkillere danışmanlık yapmak ve onları korumak için güçlü bir konuma sahiptir.

ENERJİ, MADENCİLİK VE ALTYAPI


Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle enerji, madencilik ve altyapı sektörlerinde çok sayıda yasal düzenleme bulunmakta ve bu yasal düzenlemeler ani değişimlere maruz kalmaktadır.

REKABET


Ekibimizin rekabet hukuku alanında sahip olduğu bilgi ve kapsamlı deneyim, ekibimizi rekabet sorunlarıyla etkin bir şekilde ilgilenen müşterilerimize yardımcı olmak ve uyum sorunları riskini azaltmak için ideal kılmaktadır.

BANKACILIK VE FİNANS


Bankacılık ve finans hukuku konularındaki bilgi ve deneyimimizi, bankacılık sektörünün yapısı ve işleyişine ilişkin içgörümüzle birleştirerek, tam kapsamlı hukuki hizmetlerimizin önemli bir parçası olarak geniş bir yelpazede bankacılık ve finans hukuku danışmanlığı ve desteği sağlamaktayız.

SÖZLEŞMELER


Deneyimli ekip üyelerimiz çok sayıda sözleşmenin hazırlanmasında görev almış olup, farklı geçmişlere ve ilgi alanlarına sahip müvekkillerimize çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi ve tadili konularında eksiksiz bir hizmet sunmaktadır.

VERİ GİZLİLİĞİ VE VERİ GÜVENLİĞİ


Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması gibi konular son yıllarda gittikçe önem kazanmıştır.

İŞ HUKUKU


Ekibimiz, Türk Hukukunda istihdam ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin mevzuat değişikliklerini yakından takip etmektedir.

INSIGHT

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliğindeki GDPR ile uyumlu hale getirildi.
06.05.2024
Inbusiness Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısında,  KVKK’da yapılan kanun değişikliği ile, “özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları”, ''kişisel verilerin yurt dışına aktarılması”, “kanunda yer alan cezalara” dair düzenlemeler, H. Gözde Esen Sakar tarafından kaleme alındı.
Kefalet Senedi, Banka Teminat Mektubunun Yerini Tutar Mı?
05.05.2024
Sigorta şirketleri, kefalet sigortası kapsamında bankaların yerine kefalet senedi ihraç ederek teminat ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Peki bu kefalet senetleri banka teminat mektuplarının yerine geçer mi?
Tahkim Anlaşmalarında Yetki Unsuru
25.04.2024
Bu makalede, gerek devlet mahkemelerinde yargılamaların uzun sürmesi gerekse yabancı unsurlu ticari ilişkilerde sıklıkla gündeme gelen tahkim anlaşmalarındaki yetki unsuru incelenecektir.
Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu
24.04.2024
Limited şirketlerde şirketin yönetim ve temsilinde yetkili olan müdürler kurulunun, görev ve yetki alanları ve ilgili kanuni düzenlemeler bu yazımızda kaleme alınmıştır.
8313 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklikler
08.04.2024
6 Nisan 2024 tarihinde 32512 sayılı Resmi Gazete'de 8313 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  yayımlandı.
Üçüncü Kişilere Gönderilen Haciz İhbarnamesi
06.04.2024
Bu makalede, üçüncü kişilere çıkarılan haciz ihbarnamelerinde izlenecek usul üzerine bir değerlendirme kaleme alınmıştır.
Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye'deki Malvarlığının Mirasçılarına İntikali
01.04.2024
TMK madde 598 uyarınca, Türkiye'de mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemelerinden veya noterliklerden alınabilmekte olup, yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde Türkiye'de bulunan malvarlığının mirasçılarına intikali için Türkiye'de bir mirasçılık belgesi  sulh hukuk mahkemelerinden alınabilmektedir.
Satış Sözleşmelerinde Hasar Ve Yararın Geçişi
25.03.2024
Satış anı ile mülkiyetin devri arasında geçen sürede satılan mal değer kazanabileceği gibi beklenmedik olaylarla ve/veya satıcıya yüklenemeyecek sebeplerle zarar da görebilir. Böyle bir durumda zarara kimin katlanacağı veya yarardan kimin faydalanacağı konusu belirlemelidir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Güncel Değişiklikler
19.03.2024
12 Mart 2024 tarihinde 32487 sayılı Resmî Gazetede Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") yayımlandı. Yayımlanan bu Kanun ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ("KVKK") özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, idari para cezaları ve itiraz merciine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.