İş Hukuku

Ekibimiz, Türk Hukukunda istihdam ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin mevzuat değişikliklerini yakından takip etmektedir. Hızla değişen ve dinamik yasal düzenlemelere uyum sağlayarak hem Türk hem de çok uluslu kuruluşlara pratik tavsiyeler vermekte, müvekkillerimizin iç düzenlemelerinin iş hukukuna uygunluğunu kontrol etmekte ve ilgili departmanlara düzenli olarak tavsiye ve görüş vermektedir.

Müvekkillerimize, çalışan ve işveren ilişkilerinden doğan davalar da dahil olmak üzere, çalışanlar ve işyeri güvenliği, her iki tarafın haklarının korunması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş ilişkilerinin sona erdirilmesi, işe iade davaları, vekaleten arabuluculuk toplantılarının yürütülmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş uygulamalarımız aşağıdakiler dahil ancak sınırlı olmaksızın şu şekildedir:
 • Sosyal güvenlik
 • İşçi sendikaları
 • Sözleşme incelemesi
 • Şirketlerin İK politikası incelemesi
 • Toplu pazarlık görüşmeleri ve sendika ilişkileri konusunda danışmanlık
 • İş sözleşmeleri ve belgeler
 • Göçmenlik hukuku (oturma ve çalışma izni)
 • Fesih ve ibra anlaşmaları ve risk değerlendirmesi
 • Çalışma süresi ve sözleşmeden doğan haklarla ilgili uyuşmazlıklar
 • Yan haklar ve tazminat
 • Ayrımcılık karşıtı konular
 • Emeklilik sorunları
 • İş sağlığı ve güvenliği konuları

İş Hukuku

Ekibimiz, Türk Hukukunda istihdam ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin mevzuat değişikliklerini yakından takip etmektedir. Hızla değişen ve dinamik yasal düzenlemelere uyum sağlayarak hem Türk hem de çok uluslu kuruluşlara pratik tavsiyeler vermekte, müvekkillerimizin iç düzenlemelerinin iş hukukuna uygunluğunu kontrol etmekte ve ilgili departmanlara düzenli olarak tavsiye ve görüş vermektedir.

Müvekkillerimize, çalışan ve işveren ilişkilerinden doğan davalar da dahil olmak üzere, çalışanlar ve işyeri güvenliği, her iki tarafın haklarının korunması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş ilişkilerinin sona erdirilmesi, işe iade davaları, vekaleten arabuluculuk toplantılarının yürütülmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş uygulamalarımız aşağıdakiler dahil ancak sınırlı olmaksızın şu şekildedir:
 • Sosyal güvenlik
 • İşçi sendikaları
 • Sözleşme incelemesi
 • Şirketlerin İK politikası incelemesi
 • Toplu pazarlık görüşmeleri ve sendika ilişkileri konusunda danışmanlık
 • İş sözleşmeleri ve belgeler
 • Göçmenlik hukuku (oturma ve çalışma izni)
 • Fesih ve ibra anlaşmaları ve risk değerlendirmesi
 • Çalışma süresi ve sözleşmeden doğan haklarla ilgili uyuşmazlıklar
 • Yan haklar ve tazminat
 • Ayrımcılık karşıtı konular
 • Emeklilik sorunları
 • İş sağlığı ve güvenliği konuları